Om Mandelblommorna

Inriktning

Vi följer en traditionell förskolepedagogik med inspiration av både Reggio Emilia och Maria Montessori där förskolans läroplan är vägledande, samt att vi följer de allmänna råden för pedagogisk omsorg med tydligt inslag av barnkonventionen.

Vårt fokus ligger på ledorden respekt, trygghet, natur, miljö och tron på det kompetenta barnet i det stora sammanhanget.

Alla barn har behov av ett lugn och få känna trygghet vid anknytningsprocessen för att främja den fortsatta utvecklingen, men för vissa barn är det extra viktigt att det får ske i en mindre grupp t ex prematurfödda, infektionskänsliga och barn med olika perceptionssvårigheter. Då känner vi att en pedagogisk omsorg är det självklara valet.

Vi vill vara ett komplement till hemmet och ge föräldrarna friheten och möjligheten att få ge sina barn chansen att vara en del av en liten grupp där individens unika personlighet utvecklas och når sin fulla potential. Eftersom barn i småbarnsåren mår bäst av att ha ett begränsat antal individer att knyta an och förhålla sig till ser vi det som ett stort plus att vi får möjlighet att erbjuda utveckling och lärande i denna form.

Mål

Vårt mål är att ha en verksamhet som ser till alla barns behov och sporrar dem till att bli det bästa de kan utifrån sina egna förutsättningar.

Barnen ska känna sig trygga och ha roligt. Vi vill erbjuda och stödja barnen i att lära sig ansvar samt att lära sig att respektera sig själv och sin omgivning.

Vårt mål är även att de ska lära sig hantera alla slags känslor och fungera i grupp.

Vi vill tillsammans med föräldrarna hjälpa varje barn att bygga upp och stärka barnens självkänsla. Alla barn ska ges möjlighet att lyckas och känna att de kan och duger som den individ de är.

Vision

Visionen är att ha en verksamhet som reflekterar både nutiden och framtiden samtidigt som den tar tillvara på den historia som har format och är viktig för oss.

Det inkluderar att tillsammans med föräldrarna stimulera och anpassa efter barnets egen mognad och dess förutsättningar att utvecklas till trygga, självgående, undersökande och källkritiska individer som är redo att ta sig an sin framtiden med nyfikenhet och växa upp i samhället med en respekt för allt och alla i deras omgivning.

Vi vill sätta barnens inflytande i fokus och följa deras intressen som en röd tråd genom ett projekterande arbetssätt i de flesta aktiviteter samt att vi ser varje individ som en del av gruppens styrka.