Vi använder Tyra för att effektivisera dagliga rutiner och hantera kommunikationen med vårdnadshavare. Tyra är en app som tillåter vårdnadshavare att ta del utav information och på så vis ger den insyn i verksamheten.

 

Ladda ner TYRA här!

AppStore

Google Play