8C3BBC7E-FA6B-4713-BF35-0926BB57F5AA_edi

Välkommen till Mandelblommorna, ett familjedaghem som är en del utav C Företaget.

Belägget i Bro med närhet till både bibliotek, simhall, friluftsområden, skogen, en aktivitetspark, samt ett flertal andra lekplatser.

Vi bedriver pedagogisk omsorg i hemmiljö på Mandelblomstigen för barn mellan åldrarna 1-5 och finns som ett alternativ till förskolan.

Upplands bro kommun

C Företaget

klagomålshantering

Vi accepterar nu ansökningar till HT 2021